Trening Grupowy

Dziecięca Akademia Piłkarska specjalizuje się w treningu grupowym piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat.
Staramy się prowadzić zajęcia w grupach 15-osobowych, na które przypada 1 trener, natomiast jeśli grupa liczy więcej niż 15 osób, do sztabu szkoleniowego dołącza asystent.
Treningi odbywają się przy pomocy najwyższej jakości sprzętu sportowego, a szkolenie w DAP Kielce podzielone jest według grup wiekowych, które stanowią formalny podział grup w akademii. Taki podział pozwala efektywnie dostosować trening do wieku oraz poziomu umiejętności dzieci i młodzieży.
Etapizacja szkolenia w Dziecięcej Akademii Piłkarskiej charakteryzuje się:
Szkolenie podstawowe (do 6 lat) – polega na rozwoju i wykształceniu u dzieci wszechstronnej sprawności motorycznej (nie tylko piłka nożna, ale także różnego rodzaju formy ruchu, skoki, rzuty itp.). W ten sposób tworzy się wszechstronność ruchową.
Trening wstępny (7-8 lat) -  zgodnie z rozwojem fizycznym szkolenie koordynacji znajduje się w centrum uwagi. Jest to fundament dla rozwoju poszczególnych elementów technicznych i taktycznych piłki nożnej (umiejętność gry). Ponadto, dzieci opanowują podstawowe elementy techniczne, takie jak: strzały do bramki, prowadzenie piłki czy podania w  najprostszej formie.
Trening podstawowy (9–10 lat) - w przypadku tej formy treningu na pierwszy plan wysuwa się szkolenie indywidualne (gra jeden na jednego). Dochodzą do niego podstawowe elementy taktyczne (ustawienie na boisku, „zgłaszanie gotowości do przyjęcia piłki, taktyka grupowa), a przyswajalność elementów technicznych jest duża (szybka progresja).
Trening ukierunkowany (powyżej 11 roku życia) - na tym etapie dominującą formą szkolenia jest technika specjalna piłki nożnej. Ponadto zawodnicy podnoszą poziom swojej sprawności ogólnej i koordynacji.
© 2018 DAP KIELCE Adrian Leszczyński