Trening Grupowy

Dziecięca Akademia Piłkarska specjalizuje się w treningu grupowym piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat.
Staramy się prowadzić zajęcia w grupach 15 – osobowych, na które przypada 1 trener, natomiast jeśli grupa liczy więcej niż 15 osób dodatkowo dochodzi do pomocy asystent.

Treningi odbywają się przy pomocy najwyższej jakości sprzętu sportowego, a szkolenie w DAP Kielce podzielone jest według grup wiekowych, które stanowią formalny podział grup w akademii.. Taki podział pozwala efektywnie dostosować trening do wieku oraz poziomu umiejętności dzieci i młodzieży.

Etapizacja szkolenia w Dziecięcej Akademii Piłkarskiej charakteryzuje się:
Szkolenie podstawowe (do 6 lat)
– polega na rozwoju i wykształceniu u dzieci wszechstronnej sprawności motorycznej (nie tylko piłka nożna, skoki, rzuty itp.). W ten sposób tworzy się wszechstronność ruchową.
Trening podstawowy (7 - 10 lat) -  zgodnie z rozwojem fizycznym szkolenie koordynacji znajduje się w centrum uwagi. Jest to fundament dla rozwoju poszczególnych elementów technicznych i taktycznych piłki nożnej (umiejętność gry). Ponadto, dzieci opanowują podstawowe elementy techniczne, takie jak: strzały do bramki, prowadzenie piłki czy podania w  najprostszej formie.
Trening ukierunkowany (11–14 lat) - w przypadku tej formy treningu na pierwszy plan wysuwa się szkolenie indywidualne (gra jeden na jednego). Dochodzą do niego podstawowe elementy taktyczne (ustawienie na boisku, „wyjście na wolne pole”/zgłaszanie gotowości do przyjęcia piłki, taktyka grupowa), a przyswajalność elementów technicznych jest duża (szybka progresja).

© 2018 DAP KIELCE Adrian Leszczyński